แบตเตอรี่รถยนต์ จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ บริการส่งและเปลี่ยนให้ถึงที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร สายด่วนโทร. 087-908-4528

แบตเตอรี่ แบบน้ำ GS Battery
GS Battery
แบตเตอรี่ แบบน้ำ
แบบเตอรี่ กึ่งแห้ง GS Battery
GS Battery
แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง GS Battery
GS Battery
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ แบบน้ำ Yuasa Battery
Yuasa Battery
แบตเตอรี่ แบบน้ำ
แบตเตอรี่ แห้ง Yuasa Battery
Yuasa Battery
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง Puma
Puma
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง Pansonic
Panasonic
แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง Boliden
Boliden
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง Bosch Battery
Bosch Battery
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่รถยนต์
ยินดีรับบัตรเครดิต
visa and mastercard
ข่าวสาร & ราคาตะกั่ว

ขั้นตอนการเคลม แบตเตอรี่รถยนต์ ทุกยี่ห้อ กับ บีบี แบตเตอรี่

ในบางกรณี แบตเตอรี่รถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งจากทางบีบี แบตเตอรี่ ลูกค้าอาจเป็นผู้โชคดีที่เจอแบตเตอรี่ที่เสียจากการผลิต คือ เสื่อมสภาพก่อนหมดระยะเวลาการรับประกันจากทางผู้ผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก มีขั้นตอนดังนี้

1. โทรหาบีบี แบตเตอรี่ นัดวันและเวลา ไปตรวจวิเคราะห์แบตเตอรี่
                    (บริการในพื้นที่ ที่ทางร้านบริการถึง)

2. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ บีบี แบตเตอรี่ จะเตรียมเครื่องมือวิเคราะห์ระบบรถ และแบตเตอรี่ พร้อมทั้งนำแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปเปลี่ยนให้ทันที ถ้าวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วว่าแบตเตอรี่เสียจากการผลิต แต่ถ้ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็จะส่งไปทางโรงงานผู้ผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง และจะมีแบตเตอรี่สำรองให้ลูกค้าเพื่อจะได้มีรถใช้ระหว่างรอผลเคลมจากทางโรงงานแบตเตอรี่ (ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์)

3. ผลการวิเคราะห์แบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่เสียทางโรงงานจะส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ ถ้าแบตไม่เสียใช้งานได้ปกติ ทางโรงงานจะส่งแบตลูกเดิมกลับพร้อมทั้งเอกสารผลการวิเคราะห์แบตเตอรี่ ทางบีบี แบตเตอรี่จะนำส่งไปให้ลูกค้า

4. การรับประกันแบตเตอรี่หลังจากได้แบตเคลมลูกใหม่ แบตเตอรี่ทุกยี่ห้อที่ส่งเคลมแล้วได้รับลูกใหม่ ทางผู้ผลิตแบตเตอรี่ ทุกบริษัท กำหนดให้ประกันต่อจากวันที่เดิมที่ซื้อไป

หมายเหตุ :

1. ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น วันที่ไปตรวจเช็ค ถ้าแบตเตอรี่ปกติ แต่เกิดจากระบบรถยนต์มีปัญหา เช่น ไดชาร์จไม่ทำงาน, ไฟรั่ว เป็นต้น จะมีค่าบริการ 200 - 600 บาท (แล้วแต่กรณี)

2. กรณีส่งแบตเตอรี่เข้าโรงงานแล้วได้แบตเตอรี่ใหม่ ทางบีบี จะนำแบตเตอรี่ไปติดตั้งให้ โดยไม่คิดค่าบริการ แต่ถ้าได้แบตไม่เสียได้ลูกเดิมกลับมา ทางลูกค้ามารับที่หน้าร้านหรือให้บีบี ไปนำไปคืนให้จะมีโดยจะมีค่าบริการ ซึ่งอัตราค่าบริการเบื้องต้น 200 บาท - 600 บาท (แล้วแต่กรณี)

3. กรณีที่ลูกค้าได้รับแบตเคลมลูกเดิมที่ส่งกลับจากทางโรงงานผู้ผลิต แต่ยังมีข้อข้องใจ ทางบีบี แบตเตอรี่ จะประสานกับทางโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อส่งทีมช่างเทคนิคมาวิเคราะห์ตรวจเช็คระบบรถของลูกค้า อีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไข การรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ GS

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่

2. การ รับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

- ไม่มีการระบุวันที่ขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

- สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี

- น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษา

- ชาร์จไฟเกิน (Over Charge)- จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)

- เปลือก, ฝา, จุก, ผนังเซลล์แตกเป็นตำหนิจากการใช้งาน

5. ระยะเวลารอผลเคลม รวมถึงได้รับแบตเตอรี่ส่งกลับจากโรงงานของ GS เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ถ้าได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ทางโรงงานจะส่งมาที่บีบี แบตเตอรี่ แต่ถ้าไม่ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้าที่ส่ง เข้าโรงงานกลับมาที่บีบี แบตเตอรี่ ทางบีบี แบตเตอรี่ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป.


เงื่อนไข การรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ YUASA

1. แบตเตอรี่ยัวซ่าทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่

2. แบตเตอรี่ "ยัวซ่า" ถ้าเกิดความเสียหายในระยะรับประกัน โดยสาเหตุเกิดจาก การเสื่อมสภาพการใช้งานอันเนื่องมาจากผู้ผลิต" จะให้แบตใหม่แก่ลูกค้าตามขนาดที่ลูกค้าซื้อไป โดยไม่คิดราคาใดๆ ทั้งสิ้น

3. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานอันเนื่องมาจากผู้ผลิต บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้าในกรณี และสาเหตุต่อไปนี้

    3.1 เกิดจากการเชื่อมสะพานไฟ ขั้วบวก และขั้วลบ หรือกลุ่มแผ่นธาตุไม่ดี การเดินของไฟฟ้าไม่สะดวก ความสามารถในการเก็บไฟ เสื่อมจากมาตรฐาน หรือ เกิดจากการลัดวงจรภายใน

    3.2 การลัดวงจรภายใน เนื่องจากมีเศษตะกั่วอยู่ระหว่าง แผ่นธาตุ แผ่นกั้น แตกจาการผลิต

    3.3 ผลเสียอื่นๆ มีรูรั่วที่หม้อแบตเตอรี่หรือที่ฝา แบตเตอรี่

4. การเสื่อมสภาพการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้ ยัวซ่าแบตเตอรี่ จะไม่รับผิดชอบในการชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้าในกรณีและสาเหตุดัง ต่อไปนี้

    4.1 ผู้ใช้ไม่เติมน้ำกลั่นในกรณีที่น้ำยาอิเล็คโตรไลท์แห้ง

    4.2 การตั้งแบตเตอรี่เก็บไว้นาน เกิดการจ่ายไฟมากเกินไป ในกรณีที่รถไม่ได้ใช้งานนานๆ

    4.3 การประจุไฟมากเกินไปทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร

    4.4 การเปลี่ยนน้ำกรด หรือ การ เติมน้ำกรดแทนที่จะใช้น้ำกลั่น เมื่อน้ำยาอิเลคโตรไลท์แห้ง

    4.5 อุบัติเหตุต่าง ๆ ภายนอก ไฟไหม้ รถยนต์ชนกันอุบัติเหตุ ทางน้ำ น้ำกรดรั่วซึม เนื่องจาก หม้อแตก ฝาแตกขั้วบวก - ลบ เสีย สะพานไฟขาด

    4.6 การชาร์จแบตเตอรี่สลับขั้ว

หมายเหตุ หากพบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อได้รับการซ่อมแซมมาก่อน เช่น แบตเตอรี่ที่เทน้ำกรดทิ้ง ทางยัวซ่าแบตเตอรี่ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลม สามารถโทรแจ้งเคลมได้ที่

สายด่วนโทรก่อนเคลม 1800-292-000 หรือ 02-702-0108


เงื่อนไข การรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ PUMA

ทาง PUMA รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ 60,000 กม. หรือ 18 เดือน (แล้วแต่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งถึงก่อน นับจากวันที่ติดตั้ง) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน หรือ เครื่องยนต์ดีเซล ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อท่านได้กรอกรายละเอียดในบรับประกันครบถ้วน โดยมีตราประทับหรือลายมือชื่อผู้ขายในใบรับประกัน และท่านได้ส่งใบรับประกันส่วนที่ 3 แก่บริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันติดตั้ง

พื่อเป็นการรักษาสิทธิในการรับประกันสินค้า 18 เดือน หรือ 60,000 กม. ควรกรอกรายละเอียดของรถยนต์เลขไมส์ และวันที่ติดตั้งในใบรับประกันให้ครบถ้วน มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับประกันแบตเตอรี่ให้ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 40,000 กม. นับจากวันที่ติดตั้งเท่านั้น

2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการรับประกันสินค้า 18 เดือน หรือ 60,000 กม. ควรกรอกรายละเอียดของรถยนต์เลขไมส์ และวันที่ติดตั้งในใบรับประกันให้ครบถ้วน มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับประกันแบตเตอรี่ให้ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 40,000 กม. นับจากวันที่ติดตั้งเท่านั้น

3. ต้องมีใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัท หากใบรับประกันมีรอยขีดฆ่าแก้ไขอย่างใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการรับประกัน

4. จะต้องนำรถมาตรวจสอบการทำงานของระบบชาร์จและการรั่วของระบบไฟฟ้าด้วยทุกครั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติเคลมทันที หรือ ส่งแบตฯ กลับบริษัทเพื่อตรวจสอบ ก่อนการอนุมัติเคลม

5. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

    5.1 การตกกระแทก ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

    5.2 การนำแบตเตอรี่ไปใช้ในรถคันอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับประกัน

    5.3 การงัด แงะ หรือ แกะ รวมถึงการพลิกคว่ำแบตเตอรี่

    5.4 การระเบิด การแตก หรือการกระแทกจากภายนอกแบตเตอรี่

    5.5 การติดตั้งหรือการใช้งานผิดประเภทหรือวิธี

    5.6 การฉีกขาดของสติกเกอร์รับประกัน


เงื่อนไข การรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ BOLIDEN

ทาง BOLIDEN มีการรับประกันแบตเตอรี่ 2 เงื่อนไข คือ

- แบตเตอรี่ โบลีเด้น พาวเวอร์ ซิลเวอร์เทค SMF หรือ โบลีเด้น ควิกวัน กึ่งแห้ง ประกันแบตเตอรี่ 12 เดือน

- แบตเตอรี่ โบลีเด้น SMF ประกันแบตเตอรี่ 18 เดือน

โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

1. ต้องเริ่มใช้แบตเตอรี่ภายในวันที่กำหนดไว้ในใบรับประกันเท่านั้น

2. เป็นการใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีการใช้งานปกติ

3. กรณีรถที่ใช้เพื่อการรับจ้าง การพาณิชย์ หรือลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากการใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือให้แสงสว่างในรถยนต์ถือเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน

4. ต้องส่งใบรับประกัน (ส่วนของบริษัทฯ) กลับคืนภายใน 30 วัน และต้องเขียนลงรายละเอียดให้ครบถ้วน

5. ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี หรือลอกสติ๊กเกอร์ เดือน/ปี ที่ตัวแบตเตอรี่ทุกครั้งเมื่อเริ่มใช้ หรือเมื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกัน หากไม่ระบุวันที่เริ่มใช้ , มีการขูดลบ , แก้ไขวันที่ หรือลอกสติ๊กเกอร์ไม่ถูกต้อง

6. เมื่อพบว่าแบตเตอรี่อาจบกพร่องในระยะเวลาประกัน การขอเคลมต้องส่งแบตเตอรี่ลูกนั้นมายังบริษัทฯ เพื่อส่งให้ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบก่อนเพื่อตัดสินหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ (กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายเคลมแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้ ก่อนรู้ผลตรวจจากโรงงาน ถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขความรับผิดชอบของบริษัทฯ)

7. หากการตรวจสอบของฝ่ายเทคนิคพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากการบกพร่องของขั้นตอนการผลิต ซึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่เสียในเงื่อนไขประกันหรือเสียในเงื่อนไข เช่น การลัดวงจร, ขั้วขาดภายใน, สะพานไฟขาด ฯลฯ บริษัทฯ จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ แต่หากผลการตรวจพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากความบกพร่องอื่นๆ ที่มิใช่ความบกพร่องของการผลิต ซึ่งเรียกว่า เสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือเสียนอกเงื่อนไข บริษัทฯ จะส่งแบตเตอรี่ที่ตรวจคืน กรณีแบตเตอรี่ไฟหมดแต่ยังไม่เสีย บริษัทฯ จะทำการชาร์จไฟให้เต็มพร้อมทดสอบคุณภาพจนมั่นใจ และจะจัดส่งแบตเตอรี่เดิมคืน

8. กรณีแบตเตอรี่ที่ตรวจแล้วพบว่า แบตเตอรี่เสียในเงื่อนไขของบริษัทฯ จะเคลมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ในแบบรุ่นเดิม หรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับรุ่นเดิม หากเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงกว่า หรือราคาสูงกว่าผู้ใช้/ลูกค้า ต้องชำระเงินในส่วนที่ราคาสูงกว่าให้กับบริษัทฯ

9. การเสียอื่นๆ ที่เรียกว่าการเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือการเสียนอกเงื่อนไขเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกันซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ เช่น

    9.1 การปล่อยให้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ต่ำกว่า 12.5 โวลต์เป็นเวลานานโดยไม่ได้นำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟให้เต็มใหม่ อาจทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด แผ่นธาตุขึ้นซัลเฟตและเสีย มูลเหตุเช่น

     9.1.1 เครื่องประจุไฟฟ้าบนรถยนต์ (ALTERNATOR) มีขนาดแอมป์น้อยเกินไป เมื่อเทียบกับความ ต้องการใช้ไฟ (LOAD)

     9.1.2 เครื่องประจุไฟฟ้าบนรถยนต์ (ALTERNATOR) มีแรงดันประจุไฟฟ้าต่ำกว่า 13.80 โวลต์

     9.1.3 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกิน เช่น TV, เครื่องเสียง, ตู้เย็น ฯลฯ ทำให้ไฟถูกดึงออกจาก แบตเตอรี่มากกว่าชาร์จเข้าเป็นเวลานานๆ

     9.1.4 ระบบไฟมีการรั่วไหล

     9.1.5 รถไม่ได้ถูกใช้งานนานๆ

     9.1.6 หรืออื่นๆ ที่ทำให้แบตเตอรี่ไฟหมดโดยอาจไม่ทราบสาเหตุลักษณะเหล่านี้เรียกว่า แบตเตอรี่ UNDERCHARGE

    9.2 การปล่อยให้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิร้อนจัดมากเกินไปเป็นเวลานานๆ ทำให้แผ่นธาตุบวมและแตกหัก สาเหตุอาจเกิดจาก

     9.2.1 อุณหภูมิบริเวณรอบๆ ตัวแบตเตอรี่สูงเกิน 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานๆ

     9.2.2 เครื่องประจุไฟฟ้าในรถยนต์ (ALTERNATOR) มีแรงดันประจุไฟฟ้าสูงกว่า 14.40 โวลต์ ทำให้แบตเตอรี่ OVERCHARGE

    9.3 การเกดอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ความประมาท, ความบกพร่องจากผู้ใช้ หรือช่างที่ขาดความชำนาญ

    9.4 ความบกพร่องผิดพลาดของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมแบตเตอรี่ เช่น สายไฟต่อไม่เรียบร้อย สายไฟเก่า อุปกรณ์ที่ขาดมาตรฐาน สวิทช์ไฟบกพร่อง (อันเป็นสาเหตุที่ทำให้การชาร์จไฟได้น้อย มีไฟรั่ว หรือปล่อยให้แบตเตอรี่มีแรงดันประจุไฟฟ้าอยู่ต่ำกว่า 12.50 โวลต์เป็นเวลานานๆ)

    9.5 แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเกินกำหนดการรับประกัน

    9.6 แบตเตอรี่เสียที่มิได้เกิดจากความบกพร่องของการผลิต


มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ โทรด่วนได้ที่เบอร์ 087-908-4528
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!