แบตเตอรี่รถยนต์ จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ บริการส่งและเปลี่ยนให้ถึงที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร สายด่วนโทร. 087-908-4528

แบตเตอรี่ แบบน้ำ GS Battery
GS Battery
แบตเตอรี่ แบบน้ำ
แบบเตอรี่ กึ่งแห้ง GS Battery
GS Battery
แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง GS Battery
GS Battery
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ แบบน้ำ Yuasa Battery
Yuasa Battery
แบตเตอรี่ แบบน้ำ
แบตเตอรี่ แห้ง Yuasa Battery
Yuasa Battery
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง Puma
Puma
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง Pansonic
Panasonic
แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง Boliden
Boliden
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่ แห้ง Bosch Battery
Bosch Battery
แบตเตอรี่ แห้ง
แบตเตอรี่รถยนต์
ยินดีรับบัตรเครดิต
visa and mastercard
ข่าวสาร & ราคาตะกั่ว

เคล็ดลับการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ให้ได้นานต้องเลือกซื้อแบตให้ทันโลก


เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว อะไรๆก็ดูรวดเร็วทันใจ ทันสมัย ตอบสนองในทุกด้านทุกมิติของมุษยชาติอย่างถึงที่สุด แม้แต่รัฐบาลไทยก็เริ่มขานรับและตอบสนองยุคดิจิทัลตามกระแสโลกด้วยการยุบกระทรวง ICT และตั้งกระทรวงใหม่ที่ มีชื่อว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาและเติมโตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความสามารถในการแข่งขันสอดคลองและทัน ต่อกระแสโลกดิจิทัล ดูแล้วก็ให้มีความหวังว่าเราจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในภูมิภาคอาเซียน

กลับเข้าสู่เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ในโลกดิจิทัลกันบ้าง แบตเตอรี่รถยนต์ยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร แตกต่างกับแบตรถยนต์ในโลกยุคเก่าอย่างไรและเราจะมีวิธี หรือเทคนิคอย่างไรในการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับรถยนต์ยุคดิจิทัล ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงรถยนต์ยุคดิจิทัลก่อนว่ามีความแตกอย่างไรกับรถยนต์ในอดีตและมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับแบตเตอรี่รถยนต์ ความเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ยุคดิจิทัลเริ่ม พัฒนาและเปลี่ยนแปลงกันอย่างเห็นได้ชัดในปี 2014 ทั้งในเรื่องของระบบการรับส่งข้อมูลของกล่อง ECU ที่ประมวลผล รับ-ส่งได้เร็วขึ้นตอบสนองฟังก์ชั่นการทำงานได้ทั่วถึง กล่อง ECU ในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่ประมวลผลตามการรายงาน ของเซ็นเซอร์เครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว หน้าที่ของกล่องอีซียูมีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบประหยัดพลังงาน ECO เป็นระบบการลดภาระของเครื่องยนต์ที่ต้องการเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษที่ต้องพึงพาการ ประมวลผลจากกล่อง ECU ซึ่งค่ายรถยนต์ต่างก็เริ่มให้ความสำคัญและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆควบคู่ไปพร้อมๆกัน ซึ่งในอดีตเรายังมองไม่ออกว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในอุตสาหกรรมนี้ รถยนต์จะสะท้อนถึงเทคโนโลยียุคสมัยและ พลวัตที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี

การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ตามการปล่อยก๊าซไอเสีย

อีกไม่นานนี้บ้านเราจะมีการคิดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ตามปริมาณการปล่อยค่าไอเสีย แทนของเดิมที่คิดอัตราภาษีสรรพสามิตจากซีซีรถ ซึ่งค่ายรถยนต์ต่างก็ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อให้รถยนต์ เกิดการสอดรับกับกระแสโลก และนี่เป็นผลพวงของเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่เกิดกับรถยนต์ ในอนาคตที่ไม่อาจคาดถึง รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอาจาแทนที่รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งโลกตะวันตกตอนนี้กำลังมองหาและพัฒนารถยนต์พลังงานทดแทน เช่นเดียวกันเมื่อรถยนต์พัฒนาระบบไปไกลมาก แบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องมีการปรับตัวตามเทคโนโลยียานยนต์เช่นเดียวกัน

เซ็นเซอร์ตรวจจับการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบใหม่ ams

เคล็ดลับการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ให้ได้นานต้องเลือกซื้อแบตให้ทันโลก คือหัวข้อในการแนะนำและให้ความรู้ควบคู่กันไป แบตเตอรี่รถยนต์จะทนหรือไม่ทนตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแบตหรือชนิดแบตเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่เราเลือกซื้อ แบตเตอรี่ตรงตามความต้องการของรถยนต์หรือไม่ จากที่ได้กล่าวนำไปในข้างต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี เมื่อระบบปฏิบัติการของรถยนต์มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าระบบก็ต้องอาศัยแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อที่จะตอบ สนองการทำงานของระบบได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง ดั่งนั้นเองเราจึงต้องเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ให้เหมาะสมกับรถยนต์รุ่นนั้นๆโดยเฉพาะรถยนต์ในปี 2014 ที่มีระบบ AMS (Alternator Management System) ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ทำมาเพื่อต้องการลดภาระของเครื่องยนต์ด้วยการสั่งหยุดการทำงานของไดชาร์จ เมื่อระบบตรวจสอบแล้วพบว่าแบตเตอรี่เต็ม และจะสั่งชาร์จอีกครั้งเมื่อระบบตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลด มลพิษและประหยัดพลังงาน และผลจากการทำงานของระบบ AMS นี้ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ต้องรับบทบาทหนักกว่ารถยนต์รุ่นก่อนๆที่ไม่มีระบบนี้ ดั่งนั้นแบตเตอรี่รถยนต์ที่เหมาะสมและควรเลือกซื้อใส่รถยนต์ที่มีระบบ AMS (Alternator Management System) คือแบตเตอรี่ที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟปริมาณมากๆได้ดีและสามารถจ่ายไฟต่อเนื่องได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแผ่นธาตุทั้งบวกและลบ หากคุณรอบรู้เรื่องแบตเตอรี่รถ ยนต์และสามารถเลือกซื้อได้เหมาะสมกับรถยนต์แล้ว ความคุ้มค่าในการใช้งานก็จะบังเกิดผลนั้นเอง ข้อควรจำในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ใส่รถยนต์ที่มีระบบ AMS ห้ามเลือกแบตเตอรี่แบบน้ำกลั่นโดยเด็จขาด เหตุเพราะแบตเตอรี่แบบเปียกขาด คุณสมบัติที่ระบบนี้ต้องการนั่นเองครับ

กลับไปยังหน้าบทความ

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!